V novembri 2016 k nám zavítal p. doktor – špecialista v odbore gynekológia MUDr. Teodor Kapusta, ktorý sa s nami babami z DeD porozprával o plánovanom rodičovstve, prevencii promiskuity, intímnej hygiene, a pohlavných chorobách.

V diskusii s p. doktorom sa dievčatá dozvedeli odpovede na všetky intímne otázky, ktoré ich zaujímali a prejavili do budúcna záujem aj o ďalšie stretnutia.