3stup pre poukázanie 2% z daní

 

Od roku 2020 máme založené Občianske združenie „Záchranná sieť“, IČO 53044665, ktoré podporuje činnosť a fungovanie nášho Centra.

 

V prípade, že sa rozhodnete svoje 2% venovať nášmu zariadeniu, môžete tak učiniť na  priloženom tlačive

 

Za pomoc Vám v mene našich detí vopred veľmi pekne ďakujeme.

 

Ako poskytnete 2 % z daní ako zamestnanec?

Požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov na daň a vystavenie „Potvrdenia o zaplatení dane“ (zamestnávateľ potvrdí výšku zaplatenej dane a to že nemáte nedoplatok na dani za rok 2023),

– vypočítajte si 2 % (3 %) zo zaplatenej dane, suma min. 3 €,

– vyplňte „Vyhlásenie o poukázaní sumy“: 2 % dane alebo 3 % z dane (ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, ktoré priložíte k vyhláseniu)Viac informácii o darovaní 3% nájdete tu.

– doručte vyplnené „Vyhlásenie“ a „Potvrdenie“ daňovému úradu v mieste trvalého bydliska. Zoznam miestnej príslušnosti k miestnemu úradu nájdete tu.

Za rok 2023 je daňovník povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov do 31. marca 2024. 

 

Ako poskytnete 2 % z daní ako fyzická osoba?

Skontrolujte, či nemáte nedoplatok na dani z minulosti a či výška 2 % (3 %) z Vašej dane za rok 2023 nie je nižšia ako 3  €,

– vyplňte údaje v daňovom priznaní, vyrátajte a vpíšte sumu zodpovedajúcu 2 % z vami odvedenej dane alebo 3 % z dane (ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, ktoré priložíte k vyhláseniu)Viac informácii o darovaní 3% nájdete tu.

– zaplaťte daň za r. 2023 a podajte daňové priznanie príslušnému daňovému úradu. Zoznam miestnej príslušnosti k miestnemu úradu nájdete tu.

Za rok 2023 je daňovník povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov do 31. marca 2024. 

 

Ako poskytnete 2 % z daní ako právnická osoba?

Skontrolujte, či nemáte nedoplatok na dani z minulosti a či výška 2 % (1 %) z Vašej dane za rok 2023 nie je nižšia ako 8 €,

– vyplňte v daňovom priznaní údaje a sumu zodpovedajúcu 2 % z dane. POZOR! Ak chce právnická osoba poukázať 2 % z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5 %. Ak právnická osoba nedaruje 0,5 %, môže v roku 2024 poukázať iba 1,0 % z dane.

–  zaplaťte daň za r. 2023 a podajte daňové priznanie príslušnému daňovému úradu.

Viac informácií nájdete tu.