Podateľňa – informácie

 Adresa na prijímanie písomných zásielok:

Centrum pre deti a rodiny Nitra, Dlhá 179, 949 01 Nitra

 Úradné hodiny podateľne:

800  – 1130

1230 – 1500

 Elektronická adresa podateľne:

hospodar@cdrnitra.sk

 Elektronické zásielky prijímajú všetky organizačné úseky na elektronických adresách:

riaditel.nitra@ded.gov.sk

socialne.nitra@ded.gov.sk

pam.nitra@ded.gov.sk

ekonom.nitra@ded.gov.sk

 

Prehľad prijímaných dátových formátov:

PDF, JPEG