Spoznaj nás

Centrum pre deti a rodiny Nitra, oznamuje záujemcom o absolvovanie prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti, že začína prípravu dňa 17.10.2022. Žiadosti o zaradenie do prípravy Vás žiadame zasielať na psycholog@cdrnitra.sk najneskôr do 15.9.2022. Vzor žiadosti nájdete na webovej stránke www.cdrnitra.sk. Ďakujeme za Váš záujem a tešíme sa na osobné stretnutie. Kolektív CDR Nitra

 

>>>>>>>>>>Máte záujem stať sa profesionálnym náhradným rodičom? /informácie pre verejnosť/<<<<<<<<<<

 

Vážení záujemcovia o prípravu na vykonávanie profesionálnej  náhradnej starostlivosti,

 

Centrum pre deti a rodiny Nitra Vám oznamuje, že žiadosti na zaradenie do ďalšieho bloku prípravy nám môžete zasielať priebežne. Termín začatia prípravy bude následne zverejnený na tomto mieste po naplnení kapacity bloku.

Vzor žiadosti na zaradenie do prípravy sa Vám zobrazí na stiahnutie po kliknutí na tento odkaz.

 

Vyplnené elektronické žiadosti posielajte na emailové adresy: psycholog@cdrnitra.sk alebo piackova@cdrnitra.sk 

Vyplnené žiadosti je tiež možné zaslať fyzicky poštou alebo priniesť osobne na adresu: Centrum pre deti a rodiny Nitra, Dlhá ul. č. 179, 949 01 Nitra

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami,

 

realizačný tím prípravy Centra pre deti a rodiny Nitra