Centrum pre deti a rodiny Nitra oznamuje záujemcom o absolvovanie prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti,  že plánované otvorenie prípravy dňa 17.04.2023 sa nezrealizovalo z dôvodu nedostatočného personálneho zabezpečenia. Dávame Vám do pozornosti, že v termíne od 02.10.2023 do 16.11.2023 prebehne ďalšia príprava na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti.  Žiadosti o zaradenie do prípravy Vás žiadame zasielať na piackova@cdrnitra.sk, psycholog@cdrnitra.sk. Vzor žiadosti nájdete na webovej stránke www.cdrnitra.sk. Ďakujeme za Váš záujem a tešíme sa na osobné stretnutie. Zároveň Vám pripájame Plán príprav na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti v Nitrianskom kraji na rok 2023 v jednotlivých centrách pre deti a rodiny, kde si tiež môžete zaslať žiadosť v prípade záujmu o skorší termín prípravy. Kolektív CDR Nitra

CDR Jarná príprava Jesenná príprava
Komárno nerealizuje 11.9.2023 –   31.10.2023
Nitra 17.4.2023 – 05.6.2023 06.11.2023 – 05.12.2023
Žitavce 10.1.2023 – 28.2.2023 12.9.2023 –   31.10.2023
Kolíňany nerealizuje September 2023
Levice 20.2.2023 -31.3.2023 18.9.2023 -31.10.2023

 

Pozn. CDR si vyhradzuje právo nespustiť prípravu v prípade, že nemá personálne zabezpečenie na jej realizáciu

 

>>>>>>>>>>Máte záujem stať sa profesionálnym náhradným rodičom? /informácie pre verejnosť/<<<<<<<<<<

 

Vážení záujemcovia o prípravu na vykonávanie profesionálnej  náhradnej starostlivosti,

 

Centrum pre deti a rodiny Nitra Vám oznamuje, že žiadosti na zaradenie do ďalšieho bloku prípravy nám môžete zasielať priebežne. Termín začatia prípravy bude následne zverejnený na tomto mieste po naplnení kapacity bloku.

Vzor žiadosti na zaradenie do prípravy sa Vám zobrazí na stiahnutie po kliknutí na tento odkaz.

 

Vyplnené elektronické žiadosti posielajte na emailové adresy: psycholog@cdrnitra.sk alebo piackova@cdrnitra.sk 

Vyplnené žiadosti je tiež možné zaslať fyzicky poštou alebo priniesť osobne na adresu: Centrum pre deti a rodiny Nitra, Dlhá ul. č. 179, 949 01 Nitra

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami,

 

realizačný tím prípravy Centra pre deti a rodiny Nitra