>>>>>>>>>>Máte záujem stať sa profesionálnym náhradným rodičom? /informácie pre verejnosť/<<<<<<<<<<

 

Vážení záujemcovia o prípravu na vykonávanie profesionálnej  náhradnej starostlivosti,

 

Centrum pre deti a rodiny Nitra Vám oznamuje, že začíname s III. blokom prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti dňa 22.09.2020.  Žiadosti na zaradenie do aktuálneho bloku prípravy plánovaného v septembri 2020 nám môžete zasielať do 31.08.2020 

Vzor žiadosti na zaradenie do prípravy sa Vám zobrazí na stiahnutie po kliknutí na tento odkaz.

 

Vyplnené elektronické žiadosti posielajte na emailové adresy: psycholog@cdrnitra.sk alebo piackova@cdrnitra.sk 

Vyplnené žiadosti je tiež možné zaslať fyzicky poštou alebo priniesť osobne na adresu: Centrum pre deti a rodiny Nitra, Dlhá ul. č. 179, 949 01 Nitra

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami,

 

realizačný tím prípravy Centra pre deti a rodiny Nitra