Máte záujem stať sa profesionálnym náhradným rodičom? /informácie pre verejnosť/

 

Vážení záujemcovia o prípravu na vykonávanie profesionálnej  náhradnej starostlivosti,

 

Centrum pre deti a rodiny Nitra Vám oznamuje, že v prípade naplnenia dostatočného počtu uchádzačov o realizáciu prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti otvárame nový blok prípravy dňa 16.03.2020.

 

Vzor žiadosti na zaradenie do prípravy sa Vám zobrazí na stiahnutie po kliknutí na tento odkaz.

 

Vyplnené elektronické žiadosti posielajte na emailové adresy: psycholog@cdrnitra.sk alebo piackova@cdrnitra.sk 

Vyplnené žiadosti je tiež možné zaslať fyzicky poštou alebo priniesť osobne na adresu: Centrum pre deti a rodiny Nitra, Dlhá ul. č. 179, 949 01 Nitra

Termín podania žiadostí je najneskôr do 29.02.2020 do 23:59 hod..

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami,

 

realizačný tím prípravy Centra pre deti a rodiny Nitra

 

!!!! Aktualizácia – vzhľadom na prebiehajúcu epidémiu ochorenia COVID-19 a súvisiace karanténne opatrenia a zákaz návštev v našom zariadení, aktuálne kolo prípravy bolo preložené na neurčito. Prihlásených uchádzačov budeme kontaktovať s konkrétnym termínom, akonáhle to epidemiologická situácia bude umožňovať !!!!