Centrum pre deti a rodiny Nitra, oznamuje záujemcom o absolvovanie prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti, že začína prípravu dňa 17.10.2022. Žiadosti o zaradenie do prípravy Vás žiadame zasielať na psycholog@cdrnitra.sk najneskôr do 15.9.2022. Vzor žiadosti nájdete na webovej stránke www.cdrnitra.sk. Ďakujeme za Váš záujem a tešíme sa na osobné stretnutie. Kolektív CDR Nitra