Centrum pre deti a rodiny Nitra, oznamuje záujemcom o absolvovanie prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti, že plánované otvorenie prípravy dňa 17.04.2023 sa nezrealizovalo z dôvodu nedostatočného personálneho zabezpečenia. Dávame Vám do pozornosti, že v termíne od 02.10.2023 do 16.11.2023 prebehne ďalší termín prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti.  Žiadosti o zaradenie do prípravy Vás žiadame zasielať na piackova@cdrnitra.sk, psycholog@cdrnitra.sk. Vzor žiadosti nájdete na webovej stránke www.cdrnitra.sk. Ďakujeme za Váš záujem a tešíme sa na osobné stretnutie. Zároveň prikladáme Plán príprav na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti v Nitrianskom kraji na rok 2023 v jednotlivých centrách pre deti a rodiny. Kolektív CDR Nitra

CDR Jarná príprava Jesenná príprava
Komárno nerealizuje 11.9.2023 –   31.10.2023
Nitra 17.4.2023 – 05.6.2023 06.11.2023 – 05.12.2023
Žitavce 10.1.2023 – 28.2.2023 12.9.2023 –   31.10.2023
Kolíňany nerealizuje September 2023
Levice 20.2.2023 -31.3.2023 18.9.2023 -31.10.2023

 

Pozn. CDR si vyhradzuje právo nespustiť prípravu v prípade, že nemá personálne zabezpečenie na jej realizáciu