Našimi novými priateľmi sa stali psíkovia … a nie hocijakí… ale terapeutickí.  Teta sociálna nám s p. Mgr. Ferkom – kynológom dohodla vzájomnú spoluprácu a odteraz nás navštevujú a pomáhajú nám skvelí hafáči…