Júnový slnečný deň patril všetkým deťom a priaznivcom detského domova pri príležitosti MDD, ale aj blížiaceho sa ukončenia školského roka.

Na veľké podujatie sme pozvali profesionálnych rodičov – zamestnancov detského domova, ktorí zabezpečujú starostlivosť o deti s nariadenou ústavnou starostlivosťou.

Veľkým potešením bola prítomnosť biologických rodín maloletých detí, ktorí sedeli za spoločným stolom s profesionálnymi rodičmi. Svojou prítomnosťou nás poctilo veľa hostí – napr. aktuálni nitrianski hokejoví majstri za r. 2016 s obetavo vybojovaným majstrovským pohárom, preventista Mestskej polície v Nitre, zástupcovia orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zástupcovia Mestského úradu v Nitre.

Deti si pripravili bohatý program a za odmenu im zamestnanci odborného tímu detského domova zabezpečili skákajúci hrad, výrobcu cukrovej vaty a množstvo lákavých odmien a hračiek za súťaže. Na záver akcie sa zrealizovala hromadná gril párty.